O nama

Fiskalna blagajna

Na tržištu postoji niz dobrih aplikacija za fiskalnu blagajnu, no nijedna nije savršena. I iako su te aplikacije funkcionalno slične, dovoljno su različite da svaka od njih ima svoju vjernu publiku.

Nije ni naš proizvod savršen, no FIBLA razvojni tim neumorno radi na tome da ovu aplikaciju usavršava, te u suradnji s njenim korisnicima svakom novom verzijom čini aplikaciju FIBLA fiskalna blagajna sve boljom.

Okosnicu našeg razvojnog tima čini TETRADA d.o.o., poduzeće za informatički inžinjering sa više od 30 godina iskustva u razvoju poslovnih aplikacija.

2-3